დღგ საქართველოში. რა უნდა იცოდეს საქართველოში დღგ-ს ყველა გადამხდელმა, წარმატებული ბიზნესი საქართველოში

საქართველოში წარმატებული ბიზნესის ყველა მფლობელი კარგად უნდა ერკვეოდეს დღგ-ს გადამხდელის რეგისტრაციის საკითხში. შეიტყვეთ ყველაფერი დღგ-ს შესახებ საქართველოში, დადებითი და უარყოფითი მხარეები, რომელთა შესახებ დღგ-ს ყველა გადამხდელმა უნდა იცოდეს.


ქართული კომპანიის თითოეული მფლობელისთვის, რომლის წლიური ბრუნვა 100 ათას ლარს აღემატება, აუცილებელია რეგისტრაციის საკითხზე დასწრება დამატებული ღირებულების გადასახადი.

ამ სტატიაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა არის დღგ საქართველოში, გადასახადის გადამხდელთა რეგისტრაციის რა უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები არსებობს და რა არ უნდა დაგვავიწყდეს საქართველოში საკუთარი ბიზნესის არსებობისას.

რა არის დღგ ქართული კომპანიებისთვის

საქართველოში საქონლის, სამუშაოების ან მომსახურების გაყიდვისას, ისევე როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში, დამატებული ღირებულების გადასახადი ემატება. ეს არის ე.წ. სამომხმარებლო ტიპის გადასახადი, რომელიც გადაიხდება ყოველ ჯერზე, როდესაც ღირებულება დაემატება მიწოდების პროცესში.

საწარმოებისთვის ასეთი პროდუქციის რეალიზაციის დროს დეკლარირებულ ფასს ემატება დღგ. ვინც რეგისტრირებულია როგორც დღგ-ს გადამხდელი საქართველოში შეიძლება დაბრუნდეს იგი გარკვეულ გარემოებებში.

მაშ ასე, ჩამოვთვალოთ, რა ქულები უნდა გაითვალისწინოს საქართველოში ბიზნესის ყველა მფლობელმა.

 1. საქართველოში დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია სავალდებულოა 100 ათასი ლარის წლიური ბრუნვის (არა მოგების) მიღწევისთანავე.
 2. თითქმის ნებისმიერი პროდუქტის ან მომსახურების გაყიდვები ექვემდებარება დღგ-ს.
 3. სხვა კომპანიების საქონელზე ან მომსახურებაზე გადახდილი დღგ შეიძლება დაბრუნდეს.
 4. დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაცია გაძლევთ შანსს მცირე ბიზნესი საქართველოში დადეთ კონტრაქტები მსხვილ კომპანიებთან და ამით განავითარეთ.
 5. ასეთი კონტრაქტების არსებობა აუმჯობესებს კომპანიის იმიჯს, იზიდავს ინვესტორებსა და მომწოდებლებს.
 6. კვალიფიკაციის დასრულებისთანავე საქართველოში ნებაყოფლობით რეგისტრირებული დღგ-ს გადამხდელები ავტომატურად იღებენ დღგ-ს დაბრუნებას მათი კომპანიის ანგარიშზე.
 7. იმ კომპანიებთან თანამშრომლობისას, რომლებიც საქართველოში დღგ-ს გადამხდელებად არ არიან რეგისტრირებულნი, შეიძლება წარმოიშვას სირთულეები, რადგან მათთვის ფასი არაგონივრულად მაღალი იქნება.
 8. დაუშვებელია საგადასახადო სამსახურში ანგარიშების წარდგენის ვადების გამოტოვება და გადახდილი დღგ-ს ჩანაწერების შენახვა. ყოველთვიურად საქართველოში ბიზნესის ყველა მფლობელი ვალდებულია უზრუნველყოს ინვოისები, დეკლარაციები და ანგარიშები.
 9. ინვოისის შედგენის შეფერხება იწვევს დღგ-ს დაბრუნების დეკლარაციების შევსების ვადების დარღვევას.
 10. საქართველოში დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაცია შესაძლებელია როგორც პირადად შემოსავლების სამსახურში, ასევე ონლაინ მის ვებ-გვერდზე.

საქართველოში გადასახადების დარიცხვისა და დაბრუნების სისტემის სრულად გასაგებად, შეისწავლეთ სტატიები Madloba დირექტორიაში. გისურვებთ გახდეთ წარმატებული მფლობელი ბიზნესი საქართველოში, აქედან გამომდინარე, ჩვენ პოსტი მხოლოდ ღირებული და საიმედო ინფორმაცია!

Реклама Consult.jpg
სტატიის შესაფასებლად.

6 комментариев

 • D
  dacascas
  Это несомненно очень важная тема для предпринимателя. Каждый хочет как-то снизить издержки и налоги. Но тут всё дано по вершкам. Всё равно не обойтись без консультации юриста. Например, хотелось бы знать наверняка, какие именно товары или услуги облагаются НДС, а какие всё-таки нет. Варианты возврата тоже интересуют.
 • S
  straliya
  В каждой стране своя налоговая система и есть свои правила расчета и уплаты. В статье описан один из самых часто задаваемых вопросов - НДС. В Грузии есть свои нюансы, которые следует учитывать, чтобы избежать нарушения налогового законодательства, начиная с регистрации в качестве плательщика НДС и заканчивая ошибками, возникающими при осуществлении исчисления и уплаты этого налога.
 • B
  bikteeva94
  НДС для грузинских компаний это целая тема для изучения будущих предпринимателей. В статье приводят целых 10 основных моментов в этом вопросе. Мне кажется, система уплаты НДС очень комфортная, как для начинающих бизнесменов, так и людей со стажем в бизнесе. Спасибо автору за подробную статью!
 • L
  loli.lol.01
  Я хоть пока что не владею никаким бизнесом в Грузии, но мне было очень интересно прочитать данную статью. Из неё я узнала о том, какие моменты нужно учитывать при владении бизнеса в Грузии. Эта информация действительно полезно. Я думаю, что и мне она когда-нибудь пригодится. Спасибо автору!
 • V
  volobuevaanastasia331
  Отличная система! В итоге выходит, что компании друг у друга покупают почти по себестоимости, что позволяет развиваться ускоренными темпами. Да и сам НДС в Грузии крайне мал: от 1% до 5 % в зависимости от ситуации. Мадлоба за полезную и четко сформулированную информацию!
 • M
  maks2006794
  Не знаю как в Грузии, но в Российской Федерации налог равен 20%, хотя по факту там набегает намного больше. Интересно, какой же процент налога в Грузии, на самые обычные товары в магазинах. Налоги конечно платить обязательно, особенно крупным компаниям, но это забирают большую часть прибыли. Надеюсь что налоги максимально снизятся за пару лет.