ყველაფერი მცირე ბიზნესის შესახებ საქართველოში! მცირე ბიზნესის ფორმები, გადასახადები და გადასახადის გადამხდელთა რეგისტრაცია საქართველოში.

იმისათვის, რომ გახდეთ წარმატებული ბიზნესის მფლობელი, აუცილებელია აირჩიოთ სწორი ქვეყანა მის გასახსნელად! შეიტყვეთ ყველაფერი საქართველოში მცირე ბიზნესის შესახებ ჩვენი სტატიიდან. ახლავე მიჰყევით ბმულს, რათა გაიგოთ, რა სახის მცირე ბიზნესი არსებობს საქართველოში და რა გადასახადებია გათვალისწინებული მათთვის.


შინაარსი⬇️

საქართველო ღიაა ინვესტიციების შემოდინებისთვის. ქვეყნის ხელისუფლება ორიენტირებულია უცხოელი მეწარმეების მოზიდვაზე, ამიტომ აქ იდეალური პირობები შეიქმნა მცირე ბიზნესისთვის. რა ელის უცხოელ მეწარმეებს, რომლებიც გადაწყვეტენ ბიზნესის გახსნას საქართველოში? მოდით, ამ სტატიაში განვიხილოთ, თუ რა სახის მცირე ბიზნესი არსებობს საქართველოში და რა გადასახადებია გათვალისწინებული მათთვის.

მცირე ბიზნესის ფორმები საქართველოში

საქართველოში მცირე ბიზნესის წარმომადგენლად რომ ჩაითვალოს, მეწარმე მკაცრად უნდა შეესაბამებოდეს ქვეყნის კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს. ეს მოიცავს შემოსავლის დონეს და კომპანიაში დასაქმებულთა რაოდენობას.

საქართველოში მცირე ბიზნესი ასევე იყოფა შემდეგ ფორმებად:

 • მიკრობიზნესი
 • მცირე ბიზნესი 100000 ლარამდე წლიური შემოსავლით
 • მცირე ბიზნესი წლიური შემოსავლით 500 000 ლარამდე
 • ინდივიდუალური მეწარმე, რომლის წლიური შემოსავალი აღემატება 500 000 ლარს.

მიკრობიზნესი საქართველოში

საქართველოში მიკრობიზნესი ენიჭება კომპანიებს, რომელთა შემოსავალი 30 000 ლარზე ნაკლებია და არ არის დასაქმებული. ეს ხშირად წარმოდგენილია საოჯახო ბიზნესებით, ტაქსით, გიდებით, ჰოსტელებით და მსგავსი აქტივობებით.

საქართველოში ამ ტიპის ბიზნესისთვის საშემოსავლო გადასახადის სრული არარსებობაა, მაგრამ საქართველოში მიკრობიზნესის მფლობელმა ფართის დაქირავებისთვის 5%-იანი გადასახადი უნდა გადაიხადოს.

100 000 ლარამდე წლიური შემოსავლის მქონე მცირე ბიზნესისთვის

100 000 ლარამდე წლიური შემოსავლის მქონე მცირე ბიზნესისთვის ნებადართულია თანამშრომლების დაქირავება, მაგრამ წლიური შემოსავალი არ უნდა აღემატებოდეს 100 000 ლარს.

ამ ტიპის მცირე ბიზნესი საქართველოში იხდის გადასახადს წლიური ბრუნვის 1%-ის ოდენობით ხარჯების გამოქვითვის გარეშე.

მცირე ბიზნესი, რომლის წლიური შემოსავალი 500 000 ლარამდეა

მცირე ბიზნესი, რომლის წლიური შემოსავალი 500 000 ლარამდეა, წლიური შემოსავლით განსხვავდება მცირე ბიზნესის წინა ფორმისგან. მათ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადი 18% და ბრუნვის გადასახადი 1%.

მცირე ბიზნესი, რომლის წლიური შემოსავალი აღემატება 500 000 ლარს

მცირე ბიზნესი, რომლის წლიური შემოსავალი აღემატება 500 000 ლარს, იძენს ინდივიდუალური მეწარმის სტატუსს და ექვემდებარება მოგების გადასახადს 20%. ასევე იხდიან 18%-იან დღგ-ს.

100 000 ლარის წლიური შემოსავლის ზღვრის გადალახვის შემთხვევაში ბიზნესის მფლობელი ვალდებულია აცნობოს საგადასახადო ორგანოს საწარმოს სტატუსის შესაცვლელად. ეს უნდა გაკეთდეს ორი დღის განმავლობაში ბოლო 12 თვის შემოსავლის ლიმიტის გადაჭარბების მომენტიდან. ამის შემდეგ მეწარმე დარეგისტრირდება დღგ-ის გადამხდელად.

იმის გასაგებად, თუ რომელი საქმიანობა არ ექვემდებარება დღგ-ს, საჭიროა დაზუსტებისთვის უშუალოდ დაუკავშირდით საქართველოს საგადასახადო სამსახურს.

ბუღალტერია საქართველოს საგადასახადო სამსახურში მცირე ბიზნესისათვის

საქართველოს საგადასახადო სამსახურში დარეგისტრირებამდე აუცილებელია კომპანიის წლიური ბრუნვის საფუძვლიანად შესწავლა და იმის დადგენა, თუ რომელ სახის საქმიანობას აქვს შეღავათიანი დაბეგვრა. თქვენი ბიზნესისთვის შესაფერისი სპეციფიკიდან გამომდინარე, არჩეულია კომპანიის იურიდიული ფორმა. შემდეგ რეგისტრაციას ორი დღე სჭირდება. უცხოელი მეწარმე პასპორტით, თარჯიმანითა და შევსებული განაცხადით არეგისტრირებს თავის ბიზნესს იუსტიციის სახლში.

საქართველოში მცირე ბიზნესის რეგისტრაციის დადასტურების მიღების შემდეგ მეწარმე იძენს წვდომას გადასახადის გადამხდელის პირად ანგარიშზე. იგი შექმნილია ბიზნეს ოპერაციების გამოყენებისა და თვალყურის დევნების, ანგარიშგების მიწოდებისა და საქართველოს საგადასახადო სამსახურთან კომუნიკაციისთვის.

კომპანიის სტატუსის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორებია წმინდა მოგება და დასაქმებულთა რაოდენობა. მეწარმეები, რომლებიც უკანონოდ მიითვისებენ მცირე ბიზნესის სტატუსს, მნიშვნელოვანი ოდენობით დაჯარიმდებიან. უფრო დეტალური პირობები მითითებულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსში.

გაითვალისწინეთ, რომ მცირე ბიზნესის მფლობელებს მოეთხოვებათ კომპანიის შემოსავლებისა და ხარჯების საგადასახადო დეკლარაცია და დროულად გადაიხადონ გადასახადები. ყოველწლიური საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენა შესაძლებელია მომდევნო კალენდარული წლის 15 აპრილამდე, ხოლო ყოველთვიური გადასახადების გადახდის შესახებ ანგარიში წარდგენილი უნდა იყოს კონკრეტული თვის კონკრეტულ დღეს.

საქართველოს საგადასახადო სამსახური კომპანიებს ავალდებულებს სააღრიცხვო ჩანაწერებს ელექტრონულად აწარმოონ, მათ შორის ნაღდი და უნაღდო მოძრაობები და საბანკო ოპერაციები. პირველი, რაც უნდა მიეწოდოს საგადასახადო მოხელეებს, არის ელექტრონული აღრიცხვა, რომლის საფუძველზეც უნდა ჩამოყალიბდეს საგადასახადო ანგარიშგება. ამასთან, ინდმეწარმეებს არ მოეთხოვებათ ელექტრონული ანგარიშგების წარმოება.

Реклама Consult.jpg
სტატიის შესაფასებლად.

12 комментариев

 • А
  Аделина
  Как замечательно, что существует такой информативный ресурс, посвященный малому бизнесу в Грузии! Эта статья действительно помогла мне получить ценную информацию о том, как начать свой собственный бизнес в этой стране. Я очень благодарна авторам за их труд и за то, что они поделились своими знаниями и опытом. Теперь я чувствую себя более уверенно в своих планах и готова приступить к реализации своей мечты о собственном бизнесе в Грузии. С нетерпением жду новых статей и советов от вас!
 • С
  Светлана
  На мой взгляд простого обывателя, правильно, когда размер налога зависит от дохода предпринимателя. Это уравнивает возможности, меньше риск потерять бизнес. Удивило и порадовало, что предприниматели с доходом менее 30 000 лари совсем ничего не платят, если только не снимают помещения.
 • D
  dacascas
  Действительно, по налогам в Грузии будет выгодно стартовать, если сравнивать с Россией. А отсутствие налога для микробизнеса - это вообще подарок. При этом даже необходимость платить 5 % налога за аренду помещения тоже совсем не пугает. На самом деле аренды помещения может и не быть вовсе. Не всегда оно ведь нужно для работы.
 • S
  straliya
  Познавательная статья. Можно провести аналогию российского малого бизнеса с грузинским. Структура примерно одинаковая и принадлежность к субъектам малого предпринимательства определяется исходя из прибыли и численности сотрудников, но суммы налогов уплачиваются меньше, особенно у предпринимателей с доходом меньше 100 тысяч лари. В России индивидуальные предприниматели освобождены от обязанности ведения бухгалтерского учета, а ведут только книгу учета доходов и расходов в бумажном или электронном виде.
 • B
  bikteeva94
  После прочтения этой статьи я серьезно задумалась о бизнесе в Грузии! С такими условиями, налогами, нужно всем, у кого есть возможности, пробовать открывать малый бизнес! В России насколько я знаю, минимальный % налога, это 6 - статус самозанятости. А здесь микробизнес - 1% налога! В общем очень комфортные условия для новоиспеченных предпринимателей!
 • D
  dust
  а может ли софтвэрная компания иметь несколько програмистов-субконтракторов, каждый из которых зарегистрирован как малый бизнес?
 • G
  guralyukvladimir
  Я в шоке! Микробизнес в Грузии вообще не облагается налогом. Какой классный подход. В самом деле, ещё только открыл бизнес, а с него уже дерут налоги(я имею ввиду как делают в некоторых странах). А для малого бизнеса вообще идеальные условия по налогообложению. До 100 тысяч налог 1% от годового оборота без вычетов расходов, до 500 тысяч налог на НДС 18% на оборот 1%.
 • F
  fgfdrfg2012
  Правильно сказано, что для открытия малого бизнеса в Грузии нужно строго соответствовать требованиям, которые установило законодательство страны. Это намного упростит бумажную волокиту и совесть предпринимателя будет чиста по отношению к закону. Прочитав статью, я узнала, что малый бизнес имеет свои подразделения по уровню дохода.
 • L
  loli.lol.01
  Малый бизнес в наше время очень популярен. Каждый мечтает его открыть, но не каждый знает, как это сделать выгодно. Мне понравилось, что автор описал всевозможные способы. Все они показались мне очень выгодными и крутыми. Я думаю, для тех, кто хотел начать развиваться в Грузии, эта статья открыла хорошую возможность. Ведь в ней очень много хороших советов.
 • M
  Marina
  Спасибо автору за раскрытие темы о видах малого бизнеса, узнала, что микробизнес не платит налог на прибыль. Структура статьи чёткая, без лишних деталей, прочитал и понял. Разграничение малого бизнеса на несколько групп - это правильный подход, ведь у всех разные доходы, вообще малый бизнес надо поддерживать! Видно, что в Грузии поддержка малого бизнеса ставится во главу угла! За разъяснения об учёте в налоговой службе отдельное спасибо! Кому-то обязательно пригодится)))
 • V
  vponomareva383
  Это факт, что налоги коснуться всех сфер бизнеса, и малого, и среднего. Другой вопрос, очень актуальный, как оформить налог правильно и как сделать кабинет налогоплательщика и по каким критериям оформлять налоги. Кстати, спасибо за видео про идеи для бизнеса в Грузии. Но пока мои мечты открыть бизнес в этой стране остаются мечтами))
  • B
   bikteeva94
   В общем как и в России, в Грузии есть государственная поддержка для начинающих предпринимателей, это очень удобно и большая помощь, на мой взгляд. Ведь первые доходы будут перекрывать расходы на открытие бизнеса, а налоги уже будут начисляться каждый месяц. Поэтому статья очень интересная и полезная.