ქიმიური მრეწველობა თბილისი

ქიმიური პროდუქტების, ნედლეულის წარმოება სხვადასხვა ინდუსტრიისთვის, ინოვაციური ტექნოლოგიები