ბაზრობები, ბაზრობები და ბაზრობები ბათუმი

გაიცნობეთ ლოკალურ საცილოებს: ბათუმის მთავარი ბაზრები, წირსები და წირალები